Spotkanie podsumowujące projekt – 20.12.2016

W dn. 20.12.2016 w sali konferencyjnej Restauracji Kawelin w Białymstoku odbyło się spotkanie podsumowujące projekt „Seniorzy w działaniu”. Ponad 50 Seniorów – Uczestników projektu przybyło, aby wziąć udział w tym 2-częściowym podsumowaniu.

Pierwsza część spotkania była częścią warsztatową przeprowadzoną w formie World Cafe. Uczestnicy/-czki podzieleni na 5 grup wraz z animatorami oraz instruktorami, prowadzącymi wcześniejsze zajęcia, mieli możliwość wygenerowania nowych pomysłów dotyczących aktywności fizycznej, kulturalnej, społecznej, zaplanowania dalszej swojej aktywności, poznali metody motywowania siebie oraz otoczenia do podejmowania działań, jak również podsumowali zmiany, jakie zaszły w ich życiu dzięki udziałowi w formach wsparcia zorganizowanych w ramach projektu.

Część druga podsumowania poświęcona była prezentacji filmu, który powstał z materiałów przygotowanych przez Uczestników/-czki i animatorów, podsumowującego zakończone działania oraz wymianie doświadczeń wszystkich Uczestników/-czek przy wspólnym obiedzie. Uczestnicy/-czki zostali również poproszeni o rekomendacje dotyczące planowania kolejnych podobnych bądź innych działań skierowanych do tej grupy wiekowej. Przed obiadem wszyscy podzielili się – jak nakazuje tradycja – opłatkiem i złożyli sobie nawzajem życzenia.

    Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *