Rekrutacja

Rekrutacja do projektu „Seniorzy w działaniu” dofinansowanego w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 rozpoczęła się w czerwcu/lipcu 2016 r. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o wypełnienie i przesłanie bądź osobiste doręczenie podpisanych dokumentów rekrutacyjnych (formularz zgłoszeniowy i oświadczenia) do biura projektu:

– Fundacja Aktywizacja, ul. Legionowa 28 lok. 601, 15-281 Białystok

bialystok@idn.org.pl, piotr.sedziak@idn.org.pl.

W pierwszej kolejności do projektu są kwalifikowane osoby z podstawowym i średnim wykształceniem, nie znające obsługi komputera, Internetu ani języka angielskiego (bądź znające to w stopniu podstawowym) i wykazujące się przynajmniej minimalną chęcią nauczenia się nowych rzeczy. Osoby 60+ posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub o niezdolności do pracy są priorytetowo kwalifikowane do udziału w przewidzianych formach wsparcia. W związku z niższym stopniem aktywności społecznej mężczyzn w wieku 60+, projektodawca w pierwszej kolejności kwalifikuje przedstawicieli tej grupy do udziału w projekcie. Zapraszamy!

 

Dokumenty do pobrania:

Zgłoszenie do udziału w projekcie SENIORZY W DZIAŁANIU
Wstępna ankieta dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie