Spotkanie z seniorami w Białymstoku

30.08.2016 w siedzibie Fundacji w Białymstoku o godzinie 10:00 rozpocznie się spotkanie informacyjno-rekrutacyjne do projektu „Seniorzy w działaniu”. Zapraszamy na nie zainteresowane osoby, które mają ukończone 60 lat i zamieszkują na terenie woj. podlaskiego. Podczas spotkania zostanie omówiona oferta szkoleniowo-warsztatowa i integracyjna przewidziana w projekcie, a przybyłe osoby będą zachęcone do wypełnienia dokumentów rejestracyjnych i ankiet określających preferencje i możliwości seniorek i seniorów odnośnie do uczestnictwa w zajęciach z fitness, rękodzieła, wizażu czy szkoleniu językowym/komputerowym. Serdecznie zapraszamy!

Spotkanie z seniorami w Korycinie

Dziś, tj. 26.08.2016, w Urzędzie Gminy Korycin odbyło się spotkanie z grupą 17 seniorek i seniorów zamieszkałych w gminie Korycin. Spotkanie informacyjno-rekrutacyjne poprowadził Piotr Sędziak, który opowiedział seniorkom i seniorom o oferowanych w ramach projektu szkoleniach, zajęciach i warsztatach, a także o uzupełniających je działaniach integracyjnych. Oferta Fundacji spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony potencjalnych uczestników, którzy wzięli do domu ankiety rejestracyjne (tj. formularze rekrutacyjne) i obiecali wypełnić je przez weekend, a w nowym tygodniu przekazać dokumenty pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korycinie. Miejscowy GOPS współpracuje z Fundacją również przy tym projekcie, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. Liczymy na liczny udział seniorek i seniorów z Korycina i okolic w rozpoczynających się we wrześniu zajęciach.